AUDYTY

Naszym głównym jest podejmowanie wszelkich racjonalnych działań technicznych i ekonomicznych zmierzających do zmniejszenia zużycia energii, a co za tym idzie do obniżenia kosztów eksploatacji oraz zmniejszenia niekorzystnego oddziaływania systemów energetycznych na środowisko.

Większość analiz wykonujemy we własnym zakresie, a do wykonania prac specjalistycznych wymagających urządzeń pomiarowych, zapraszamy naszych partnerów.

Proponowane przez nas rozwiązania techniczne są ekologiczne i charakteryzują się walorami innowacyjności, a także zapewniają naszym inwestorom możliwie najniższe koszty eksploatacji.

Najczęściej wykonywane przez nas analizy to: 

– audyt zastosowania paneli fotowoltaicznych (w ramach OZE) jako samodzielnych instalacji   

  fotowoltaicznych lub jako elementu systemu z węzłem cieplnym

audyty efektywności energetycznej i ekologicznej

opracowanie audytów energetycznych na zasadach określonych w ustawie o wspieraniu

  termomodernizacji i remontów

optymalizacji grup taryfowych i elektrycznej mocy umownej, a także kompensacji mocy biernej;

– modernizacji systemów oświetleniowych w zakresie stosowania opraw typu LED

Pozycją kosztową, która z reguły rekompensuje nakłady poniesione na opracowania, jest
optymalizacja grupy taryfowej oraz elektrycznej mocy umownej. Uzyskane oszczędności wynoszą
zwykle od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, a bywały i takie, które przekraczały dwieście
tysięcy zł/rok.