Medycyna

Współpracujemy ze Szpitalami, Przychodniami Zdrowia, Aptekami, Domami opieki społecznej oraz wszelkimi innymi placówkami, które pracują w zakresie służby zdrowia.

Finansujemy zakupy specjalistycznego sprzętu medycznego oraz potrzeby placówek zdrowotnych takie jak zakup łóżek czy też innego niezbędnego wyposażenia.

Istnieje możliwość finansowania inwestycji modernizacyjnych samych placówek w zakresie np.: wymiany dźwigów windowych, instalacji klimatyzacji, czy też bardzo istotnych alternatywnych i wysoce energooszczędnych źródeł zasilania w energię elektryczną jak i cieplną niezbędną do funkcjonowania i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego placówek typu szpitalnego.

Innowacyjne formy finansowania oferowane przez naszą firmę są często jedyną możliwą do pozyskania opcją sfinansowania potrzeb placówek służby zdrowia z uwagi na ich trudną sytuacje budżetową.